Laborator Analize Medicale A.P.O.R.

Cine suntem:

Organizație nonguvernamentală, apolitică, nonprofit, fondată prin sentința civilă nr.18693/281/2012 din 29.05.2012; înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 43 din 08.06.2012, având CIF 30338683, CONT IBAN RO 34 BACX 0000 0012 7309 9000 deschis la UNICREDIT BANK PLOIESTI si cu dorința de funcționare pe termen nelimitat.

Scop:

Apărarea și promovarea drepturilor persoanelor cu afecțiuni oncologice, umanizarea bolii, conștientizarea populației asupra importanței controlului medical pentru depistarea în fază incipientă a afecțiunilor oncologice (cu accent pe cancerul de sân și leucemia la copii), prin informare și analize specifice; minimizarea timpului de diagnosticare; orientarea beneficiarilor către specialist eliminând timpul de așteptare.

Structura:

Poate fi membru al asociației orice persoană fizică sau juridică română sau straină, care acceptă și aderă la obiectivele și activitățile asociației, cunoaște și respectă statutul, regulamentul de funcționare și ordine interioară ale asociației.

Obiectivele noastre

Asociația desfășoară următoarele categorii de activitați, proprii obiectivelor pe care și le propune:

N

Colaborare

Sesizează autoritățile guvernamentale și corpuri profesionale asupra aspectelor de încalcare a drepturilor și calității serviciilor adresate copiilor, tinerilor și adulților cu afecțiune oncologică;

N

Implicare

Propune amendamente legislative și administrative;

N

Polivalenta

Colaborează cu institutii, organizații interne și internationale, autorități și persoane fizice pentru dezvoltarea unor programe în domeniul său de activitate.

N

Ajută

Primește și distribuie direct ajutoare bănești și materiale;.
Solicită și acordă sprijin în situațiile de urgentă;
Organizează întruniri, seminarii, conferințe în domeniul său de activitate;

N

Organizează

Organizează vizite, precum și programe de îngrijire și sprijin la domiciliu sau în instituție pentru copiii, tinerii și adulți cu afecțiune oncologică;
Organizează campanii publice de conștientizare a problemelor cu care se confruntă membrii sai, redactează și trimite scrisori deschise, apeluri, anunțuri de utilitate publică;

N

Decide

Solicită și organizează cursuri de pregatire și educație;
Participă cu opinie la deciziile diferiților profesioniști, autorități sau organisme atunci când acestea privesc interesele membrilor săi;

N

Inființează

Organizează expozții, spectacole și alte evenimente;
Inființarea de filiale, sucursale și reprezentanțe.

N

Susține femeia

Constituirea unui Club intitulat “Steaua Nordului” având drept scop punerea în evidența a valorilor feminine prin realizarea de întalniri, acțiuni și evenimente (concerte, târg de carte, spectacole, expoziții, cursuri de dezvoltare personală și ezoterism, etc.) pentru atingerea echilibrului interior și creștere interioară.;

N

Realizează

Realizarea de acțiuni/ activități/ evenimente specifice care pun în evidență valoarea, puterea și importanța femeii în familie și societate.

Misiunea noastră

Ne dorim să realizăm legătura directă între factorii de decizie, pacienți și aparținători, cu rezultate concrete în îmbunătățirea accesului la tratament, la informare și programe de profilaxie pentru toate categoriile sociale..

Laboratorul

Analize personalizate pentru diagnostic clinic (inaugurare 03.10.2018)

Aparatură

Determinăm prezența cancerului în mai puțin de 3 ore.

Membrii

Toți membrii fondatori sunt elementele de lucru ale asociației

Grupul țintă

Pacienții oncologici și aparținătorii acestora; potențialilor pacienți oncologici; altor categorii de pacienți. Datorită unei lipse de asociații de pacienți pentru alte afecțiuni cronice, A.P.O.R. susține și reprezintă și alte asemenea afecțiuni cronice
(hepatite virale, diabet și afecțiuni cardiovasculare).

Marcă înregistrată

Certificat OSIM.

Apor- Sunt femeie orice-ar fi!

Campanie de profilaxie

Pentru leucemia la copii.

Te rog mamă, ai grijă de mine!

Evenimente

Conferință pentru părinți susținută de…

copii.

ASOCIAȚIA PACIENȚILOR ONCOLOGICI ROMANIA (A.P.O.R.)

Ne puteti trimite un email sau

puteti suna la numerele — 0725.541.472; 0763.639.375

GDPR

Sponsori si parteneri

Donatii

Donează pentru tine, donează pentru a fi sănătos!