Organizație nonguvernamentală, apolitică, nonprofit, fondată  prin sentința civilă nr.18693/281/2012  din 29.05.2012; înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 43 din 08.06.2012,  având CIF 30338683, CONT IBAN RO 34 BACX 0000 0012 7309 9000 deschis la UNICREDIT BANK PLOIESTI si cu dorința de funcționare pe termen nelimitat.

Misiune:

A realiza legătura directă între factorii de decizie, pacienți și aparținători, cu rezultate concrete în îmbunătățirea  accesului la tratament, la informare și programe de profilaxie pentru toate categoriile sociale.

Scop:

Apărarea și promovarea drepturilor persoanelor cu afecțiuni oncologice, umanizarea bolii, conștientizarea populației asupra importanței controlului medical pentru depistarea în fază incipientă a afecțiunilor oncologice (cu accent pe cancerul de sân și leucemia la copii), prin informare și analize specifice; minimizarea timpului de diagnosticare; orientarea beneficiarilor către specialist eliminând timpul de așteptare.

Obiective:

Asociația desfășoară următoarele categorii de activitați, proprii obiectivelor pe care și le propune:

 1. Sesizează autoritățile guvernamentale și corpuri profesionale asupra aspectelor de încalcare a drepturilor și calității serviciilor adresate copiilor, tinerilor și adulților cu afecțiune oncologică;
 2. Propune amendamente legislative și administrative;
 3. Colaborează cu institțtii, organizații interne și internationale, autorități și persoane fizice pentru dezvoltarea unor programe în domeniul său de activitate;
 4. Primește și distribuie direct ajutoare bănești și materiale;
 5. Solicită și acordă sprijin în situațiile de urgentă;
 6. Organizează întruniri, seminarii, conferințe în domeniul său de activitate;
 7. Solicită și organizează cursuri de pregatire și educație;
 8. Participă cu opinie la deciziile diferiților profesioniști, autorități sau organisme atunci când acestea privesc interesele membrilor săi;
 9. Organizează vizite, precum și programe de îngrijire și sprijin la domiciliu sau în instituție pentru copiii, tinerii și adulți cu afecțiune oncologică;
 10. Organizează campanii publice de conștientizare a problemelor cu care se confruntă membrii sai, redactează și trimite scrisori deschise, apeluri, anunțuri de utilitate publică;
 11. Organizează expozții, spectacole și alte evenimente;
 12. Inființarea de filiale, sucursale și reprezentanțe.
 13. Constituirea unui Club intitulat “Steaua Nordului” având drept scop punerea în evidența a valorilor feminine prin realizarea de întalniri, acțiuni și evenimente (concerte, târg de carte, spectacole, expoziții, cursuri de dezvoltare personală și ezoterism, etc.) pentru atingerea echilibrului interior și creștere interioară. Realizarea de acțiuni/ activități/ evenimente specifice care pun în evidență valoarea, puterea și importanța femeii în familie și societate.

Grupul țintă:

Pacienții oncologici și aparținătorii acestora; potențialilor pacienți  oncologici; altor categorii de pacienți. Datorită unei lipse de asociații de pacienți pentru alte afecțiuni cronice, A.P.O.R. susține și reprezintă și alte asemenea afecțiuni cronice (hepatite virale,  diabet și afecțiuni cardiovasculare).

Structura:

Poate fi membru al asociației orice persoană fizică sau juridică româna sau straină, care acceptă și aderă la obiectivele și activitățile asociației, cunoaște și respectă statutul, regulamentul  de funcționare și ordine interioară ale asociației.

 

 

 

Sponsori si parteneri

Donatii

Donează pentru tine, donează pentru a fi sănătos!